Privacyverklaring

en Cookiebeleid

Privacyverklaring

Bij RealizIT hebben wij uw privacy hoog in het vaandel staan. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan RealizIT verstrekt, worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht op welke manier RealizIT omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die u via de website aan RealizIT verstrekt alsmede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan RealizIT heeft verstrekt.

In deze privacyverklaring wordt onder persoonsgegevens verstaan: elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Simpel gezegd: Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

 

- Bij het bezoeken van onze website -

U kunt onze website bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken.

Voor bepaalde functionaliteiten en diensten hebben wij wel persoonsgegevens van u nodig, namelijk bij:

  • het aanmelden voor onze nieuwsbrief
  • het verzenden van het contactformulier om ons te verzoeken contact met u op te nemen
  • het verzenden van het sollicitatieformulier om bij ons te solliciteren.

Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig.

Gegevens websitebezoekers

Van bezoekers aan onze website worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Lees hier meer over in ons cookiebeleid onderaan deze pagina.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Bent u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy beleid hebben? RealizIT accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte stellen van het privacybeleid van de betreffende website alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

 

- Bij solliciteren, aangaan van een arbeidsovereenkomst, of doorlening -

Indien u solliciteert bij RealizIT en/of een arbeidsverhouding aangaat met RealizIT of op een andere wijze door RealizIT wordt ingezet bij een van onze klanten (doorlening) dan hebben wij onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, soort identiteitsbewijs en kenmerken van het identiteitsbewijs, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens, tarief en/of salarisgegevens en bedrijfsgegevens.

Wij zullen daarbij ook gegevens verzamelen die nodig zijn voor de onboarding en screening bij de opdrachtgever. Dit kan zijn o.a. diploma’s, VOG en referenties. Of er een screening nodig is en welke gegevens wij hiervoor opvragen, verschilt per opdrachtgever.

Wij verwerken deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (inhuur- dan wel arbeidsovereenkomst) en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. (Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.)

Verstrekken gegevens aan derden

Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden en wij zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij derden aan onze opdrachtgevers/klanten. Wij delen uw gegevens alleen aan deze derden ten behoeve van de met u overeengekomen doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

Wij delen geen gegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. Wij verkopen of verhuren uw gegevens dus niet aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Als kandidaat, professional, leverancier of opdrachtgever hebt u het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen.

U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot zeven jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant of leverancier (gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens. Meer informatie kunt u navragen bij onze privacy officer via privacy@realizit.nl.

U hebt te allen tijde het recht u af te melden voor de nieuwsbrieven of andere informatie die u van ons ontvangt per e-mail. Hiertoe volgt u het relevante afmeldingsproces dat wordt beschreven in de toepasselijke e-mail of nieuwsbrief.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We werken er hard aan om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder:

  • We houden ons te allen tijde aan dit privacybeleid met betrekking tot alle gegevens die we van u verzamelen;
  • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
  • We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

RealizIT kan te allen tijde om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde te raadplegen op de website van RealizIT.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 12 mei 2020.

 

 

Cookiebeleid

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is klein tekstbestand dat een webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website optimaal te kunnen laten werken. Wij onderscheiden twee soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze zijn puur voor de technische functionaliteiten. Deze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en onthoudt voorkeursinstellingen van de gebruiker.

Analytische cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, u kunt uw browsers opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze website niet correct functioneren of toegankelijk zijn.